Michael Szatmary v Topoľčanoch - Silné reči

Akcia sa pre situáciu s COVID-19 prekladá.
Všetci, čo si zakúpili vstupenku, tak ostáva v platnosti. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

Michael Szatmary v Topoľčanch - Silné reči - STAND UP